Bidrag til Crowdfunding vil gi:

Alle bidrag under kr 1.000 setter vi utrolig stor pris på
og du/dere vil bli takket på våre nettsider, samt få egen
invitasjon til åpningshelg med gratis adgang og gratis Kuleis.

Alle bidrag over kr. 1000 vil bli navngitt på granitt stein/isblokk utenfor hallen for evig og alltid!

I tillegg tilbys:

Kr. 3.000

2 timer curlingtid og 1 time skytetid for bedriften/familien/vennegjeng (maks 8 spillere) med instruktører og alt nødvendig utstyr.

Kr. 5.000

4 timer curlingtid og 2 timer skytetid (kan fordeles over flere dager) for bedriften/familien/vennegjeng (maks 8 spillere) med instruktører og alt nødvendig utstyr.

Kr. 25.000

Logo på 8 curling steiner i Curlinghallen
Logo på 4 klubbvåpen i Pistolhallen
Nettside profilering på hovedsiden og hos begge våre klubber.
2 x 2 timer Curlingtid og/eller Skytetid med instruktører og alt nødvendig utstyr

Kr. 50.000

Logo på TV skjermer i hallen hver dag i 1 år + spesialtilpasset budskap.
Nettside profilering på hovedsiden og hos begge våre klubber.
Tilpasset «Event» dag/kveld/helg med kurs, spilletid, utstyr, servering av mat og drikke inntil 16 personer.

kr 75.000 og høyere beløp:

Vi avtaler våre mange muligheter med innhold i pakke og motytelse – ta kontakt for avtale!